Complex Care United

WAT WIJ DOEN, VOOR WIE

Stichting Complex Care United (2CU "to see you") vraagt aandacht voor mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB).

Door deze groep onder de aandacht te brengen wil de stichting de kwaliteit van leven thuis of in het ziekenhuis, in een instelling of een initiatief en de bijbehorende zorgverlening, verbeteren en waarborgen. Dit kan onder andere door het aanmoedigen en ondersteunen van onderzoek en innovatie en het delen van kennis. Daarnaast biedt de Stichting ondersteuning aan ZEVMB en hun gezin. 2CU kijkt naar het individu en zijn of haar directe omgeving. De Stichting beperkt zich niet tot de onderliggende oorzaak van ZEVMB en daarin is zij uniek, net zoals elke ZEVMB-er dat is!

VISIE: de kwaliteit van leven van mensen met ZEVMB en hun gezin waarborgen en zorgen dat zij een volwaardig onderdeel zijn van de samenleving.

MISSIE: mensen met ZEVMB en hun gezin zichtbaar maken in de samenleving en hulp en ondersteuning bieden bij het wegnemen van belemmeringen die van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van leven van kind en gezin.

ZEVMB: mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB) zijn volwassenen en kinderen waarbij het IQ niet meet­ baar is en die door de ernst en complexiteit van beperkingen niet tot

nauwelijks in staat zijn om contact te maken met anderen. Zij hebben slechts een zeer beperkte mogelijkheid tot ontwikkeling en vaak is er ook sprake van achteruitgang.

 

IMPACT OP HET GEZIN: ouders
van een ZEVMB kind moeten hun verwachtingen steeds bij stellen.
De combinatie van continue onzeker­ heid en de voortdurende druk van de 24/7 zorgtaak maakt dat zij geen kans krijgen om een “normaal” gezinsleven op te bouwen en samen dingen te doen. Dit heeft ook gevolgen voor de broertjes en zusjes (“brusjes”).

NIEUWS

Volg hier het laatste nieuws van de stichting Complex Care United 

ACTIES

Voor en door de stichting 2CU worden diverse sponsor acties ondernomen om geld in te zamelen. Kijk hier naar de lopende acties of hoe u zelf een acties kunt starten

DONEER

Wilt u een donatie doen of geld schenken aan de stichting 2CU? Op deze pagina kunt u via de donatie module van geef.nl een bedrag doneren of klik op de calculator voor meer informatie over de ANBIgift -rekenmodule

HUIFBEDRIJDEN

NIEUWSBRIEF

wijzienjewel

PAMFLET

© Copyright 2016 Complex Care United. Alle rechten voorbehouden

Contact gegevens:

Stichting Complex Care United - 2CU

Sweelinckplein 28

2517 GN Den Haag

info@2cu.nu

Uw donatie is welkom op: 

NL 95 RABO 0310 7283 39

t.n.v. Stichting Complex  Care United

BIC :RABONL2U

KvK: 65791789