Een overzicht van al onze nieuwsbrieven

Wil je de volledige nieuwsbrief lezen? Klik dan op de foto hieronder

 Bram en Thijmen zijn al 2 jaar onze grote inspiratie 

 

Onze grootste wens was zichtbaarheid voor een onzichtbare en stille groep kinderen en hun gezinnen. Dat dit zou resulteren in de aanstelling door toenmalig VWS Staatssecretaris Van Rijn van de onafhankelijke werkgroep 'Wij zien je Wel' heeft ieders verwachtingen, inclusief de onze, overtroffen. Alhoewel wij beiden als ervaringsdeskundige ouders onderdeel van deze werkgroep zijn en hiermee veel impact hopen te maken, staat onze stichting 2CU hier als goed doel los van. De activiteiten van 2CU zijn juist ook op een aantal andere en bredere aandachtsgebieden gericht. 

 

Na het bijzondere benefietconcert in de Waalse Kerk eind 2017 hebben we ons de afgelopen maanden gericht op de verduurzaming en professionalisering van onze stichting. Zo hebben onze echtgenoten Roland en Alfred het spreekwoordelijke stokje overgedragen aan Rosemarijn de Boer. Een fantastische aanwinst en versterking van ons bestuur. We willen haar hartelijk welkom heten en Roland en Alfred heel hartelijk bedanken voor hun inzet en onvoorwaardelijke steun. 

 

Daarnaast zijn we druk bezig met fondsenwerving en wordt de samenwerking gezocht met andere partijen die zich richten op doelgroepen waar ZEVMB een onderdeel van uitmaakt. Ons meerjarenplan is opgesteld en binnenkort zal ook ons eerste volledige jaarverslag worden gepubliceerd. 

 

Wij hopen natuurlijk op jullie steun en enthousiasme te mogen blijven rekenen. Vanwege de nieuwe privacy-wetgeving, moeten we voor het blijven sturen van onze nieuwsbrieven jullie expliciete toestemming vragen. Dat kunnen jullie hieronder geven. En voor wie zich op sportief vlak zich wil laten uitdagen met bijvoorbeeld de Urban Trail of Vredesloop in Den Haag, of de Bosbaan triathlon in Amsterdam (met Vanessa), laat het ons vooral weten en claim een 2CU shirt. Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om er een mooi en actief jaar van te maken waarin groei, zichtbaarheid en professionalisering voorop staan.

Wil je de volledige nieuwsbrief lezen? Klik dan op de foto hieronder

Reflectie en ambitie

 

Dat het #ikziejewel media offensief resultaat heeft gehad zal jullie vast niet zijn ontgaan. Na de aanstelling van de onafhankelijke werkgroep “Wij zien je wel” was de vermelding van maatwerk voor de groep ZEVMB in het regeerakkoord een bekroning op ons werk. De wereld kan niet meer om ZEVMB heen en dat is iets om trots op te zijn!


Kerst is de tijd van bezinning. Een mooi moment voor ons om te reflecteren en te bedenken hoe we verder gaan. De komende tijd zullen we ons richten op de binnenkant: een gedegen fundament neerzetten en professionaliseren. Met de komst van Els Kroonenberg-Boonacker als directeur, de aanstelling van Rosemarijn de Boer als penningmeester en de toetreding van Arda Derksen tot onze Raad van Advies hebben wij er alle vertrouwen in dat dit ons gaat lukken.

Het schitterende Friends concert van onze ambassadeur Frederieke Saeijs en pianiste Nino Gvetadze in de Waalse Kerk in Amsterdam was een memorabele afsluiting van een bevlogen jaar. De symboliek en prachtige klanken van het "Lied ohne Worte" hebben ons nog meer inspiratie, passie en energie gegeven om onze dromen werkelijkheid te laten worden en met jullie steun andere kinderen en gezinnen weer te kunnen laten dromen.

 

Dank voor jullie steun en betrokkenheid. Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig nieuw jaar!

Wil je de volledige nieuwsbrief lezen? Klik dan op de foto hieronder

Zichtbaarheid & bewustwording

 

Een jaar geleden waren wij samen aan het brainstormen over onze doelstellingen, ambities, missie en visie. Al snel waren we het erover eens dat zichtbaarheid en bewustwording de eerste stappen zouden moeten zijn om tot een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen zoals Bram en Thijmen te kunnen komen. 

 

De enorme aandacht en spin-off die de afgelopen weken is ontstaan in de (social) media door de uitzendingen van Kassa, het "ZEVMB recht op goed leven” pamflet met bijbehorend filmpje en de#ikziejewel actie hadden we toen niet kunnen voorzien, hooguit kunnen dromen. We zijn overdonderd, trots en bovenal dankbaar dat wij dit podium hebben gekregen en dat wij hiermee de kans krijgen om een grote, fundamentele stap te zetten voor de ZEVMB-ers en hun gezinnen die de steun zo hard nodig hebben.  

 

Zoals jullie in deze nieuwsbrief kunnen lezen zijn er de afgelopen maanden bijzondere acties geweest, wordt er op dit moment gefietst van Amsterdam naar Rome en werden wij omarmd door de werkgever van één van de gezinnen die wij recentelijk hebben geholpen. Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen, bekend en onbekend, zich inzetten en helpen om 2CU groter te maken. 

 

Dank jullie wel!

Wil je de volledige nieuwsbrief lezen? Klik dan op de foto hieronder

Winter

NIEUWSBRIEF

De kop is eraf en op de valreep van 2016 gaat met enige trots, onze eerste nieuwsbrief uit! Het enthousiasme waarmee 2CU is ontvangen, is overweldigend. Dat is natuurlijk fantastisch, maar voor ons ook een teken hoe hard het nodig is om de groep Zeer Ernstig Verstandelijk en Meervoudig Beperkten een gezicht en stem te geven.

 

We zijn trots dat het ons gelukt is om dit jaar met een vliegende start 2CU te lanceren en dat wij bovendien een deel van ontvangen middelen direct hebben kunnen inzetten op plekken waar het zo hard nodig is. Dat was niet mogelijk geweest zonder jullie steun en bijdragen.

 

Maar dit is pas het begin. Onze ambitie voor 2017 is het verder opbouwen en neerzetten van de stichting, het formeren van een Raad van Advies en het uitbreiden van ons netwerk van ambassadeurs en vrijwilligers. Daarnaast is er onze jaarlijkse fietstocht van Hoofdstad naar Hofstad en zijn we op zoek naar de 2CU variant op een club van 100, die uiteraard op gepaste wijze zal worden afgetrapt. Op inhoudelijk vlak zullen wij onze samenwerking met de RUG verder invulling geven en opzoek gaan naar samenwerkingen en projecten. Wij hopen dat we ook in 2017 weer mogen rekenen op jullie steun!

 

Fijne kerstdagen en een gezond, gelukkig en inspirerend 2017 gewenst!

© Copyright 2016 Complex Care United. Alle rechten voorbehouden

Contact gegevens:

Stichting Complex Care United - 2CU

Sweelinckplein 28

2517 GN Den Haag

info@2cu.nu

Uw donatie is welkom op: 

NL 95 RABO 0310 7283 39

t.n.v. Stichting Complex  Care United

BIC :RABONL2U

KvK: 65791789