De werkgroep "Wij zien je wel" is het antwoord op de #ikziejewel actie die door alle aandacht van KASSA op gang kwam en door zovelen is omarmd.

 

Zowel Vanessa als Sarike zijn gevraagd om op persoonlijke titel als ervaringsdeskundigen deel te nemen aan de werkgroep.

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om een ieder die op enige wijze te maken heeft met de zorg voor mensen met ZEVMB, op te roepen zich vooral aan te melden bij de werkgroep om daar de ontwikkelingen van de werkgroep te volgen en ervaringen te delen.

Wij zien je wel

© Copyright 2016 Complex Care United. Alle rechten voorbehouden

Contact gegevens:

Stichting Complex Care United - 2CU

Sweelinckplein 28

2517 GN Den Haag

info@2cu.nu

Uw donatie is welkom op: 

NL 95 RABO 0310 7283 39

t.n.v. Stichting Complex  Care United

BIC :RABONL2U

KvK: 65791789