Let's be Friends

 

Q&A doneren met belastingvoordeel

Indien u voor een periode van minimaal vijf jaar een jaarlijks gelijkblijvende donatie doet en wij dit met u vastleggen in een schenkingsovereenkomst dan is uw gift volledig aftrekbaar. Omdat 2CU een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, is zij geen belasting verschuldigd over de ontvangen gift en kan het gehele bedrag voor ons goede doel worden aangewend. 

Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen over schenken met belastingvoordeel

 

Wat is schenken met belastingvoordeel?

 • Schenken met belastingvoordeel noemen we ook wel periodiek schenken. Dit houdt in dat je jouw donatie in een overeenkomst vastlegt, en je minimaal 5 jaar dat bedrag doneert aan 2CU. Op deze manier kun je tot 37,05% van je donatie terugkrijgen van de Belastingdienst.

Wat is het verschil met een 'gewone' gift?

 • Wil je graag weten wat het verschil is tussen periodiek doneren en een 'gewone' gift? Op de website van de belastingdienst is hier meer over te lezen.

Tellen donaties van voor de overeenkomst mee voor het belastingvoordeel?

 • Donaties die je deed vóór het tekenen van de overeenkomst tellen niet mee als periodieke donatie. Een overeenkomst geldt alleen voor toekomstige giften.

Waarom is de handtekening van mijn partner nodig?

 • Bij een periodieke schenkingsovereenkomst is het wettelijk verplicht (art. 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) dat de echtgenoot of geregistreerd partner de overeenkomst ook goedkeurt dmv ondertekening.

Kan ik de overeenkomst eerder beëindigen?

 • In principe niet. Als je toch tussentijds de overeenkomst beëindigt, moet je dit melden bij de Belastingdienst. Die bepaalt dan de gevolgen voor de belastingaftrek van je schenking. De overeenkomst eindigt eventueel eerder bij het overlijden van de schenker en/of partner, het verliezen van een baan, arbeidsongeschiktheid, of bij het vervallen van de ANBI-status van Stichting 2CU.

Hoe kan ik mijn overeenkomst beëindigen?

 • Je kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let op: als je stopt met geven binnen 5 jaar (zonder geldige reden) dan vervalt het recht om de schenking af te trekken bij de belasting. Ook van eerdere jaren waarin je wel doneerde.

Wanneer kan ik mijn gift aftrekken van de belasting?

 • De voorwaarde voor belastingvoordeel is dat je gift is vastgelegd in een periodieke schenkingsovereenkomst voor 5 jaar of langer. Elk kalenderjaar wordt het vastgelegde bedrag met een automatischeincasso door Stichting 2CU afgeschreven.

Wat gebeurt er als ik overlijd?

 • Bij het overlijden van de schenker vervalt de overeenkomst.

 

   

  Q&A doneren met belastingvoordeel

  Moet ik een transactienummer aangeven bij de belastingaangifte?

  • Ja. In de bevestiging van de overeenkomst ontvang je van ons een uniek transactienummer. Dit unieke nummer geef je door aan de Belastingdienst.

  Wat is het RSIN/fiscaal-nummer van Stichting 2CU?

  • Voor het invullen van je belastingaangifte heb je het RSIN/fiscaal (identificatie)nummer van 2CU nodig. Dit is het nummer waaronder we bij de Belastingdienst bekend zijn. Ons RSIN is 856.261.300.

  Welk bedrag van mijn donatie krijg ik terug van de Belastingdienst?

  • De overheid besloot dat de giftenaftrek voor de komende jaren stapsgewijs wordt verlaagd tot een tarief van maximaal 37,05% (i.p.v. 52%). Met een periodieke schenkingsovereenkomst krijg je dus maximaal 37,05% van het jaarbedrag terug. Dit percentage hangt af van je inkomen. Met onze handige rekenhulp bereken je snel je belastingvoordeel.

  Wanneer krijg ik het geld terug van de Belastingdienst?

  • Je krijgt vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst als je in maart aangifte doet.

  Hoe ga ik een schenkingsovereenkomst aan?

  • Een periodieke schenkingsovereenkomst is makkelijk en gratis te regelen. De snelste manier is door het online formulier in te vullen. Maar je kunt natuurlijk ook een papieren formulier aanvragen. In het laatste geval stuur je de ondertekende overeenkomst (zonder postzegel) naar: Stichting Complex Care United (2CU), t.a.v. Team Periodiek Schenken, Sweelinckplein 28, 2517 GN Den Haag.
  • Nadat we uw overeenkomst hebben ontvangen, verwerken we die en sturen we een bevestiging met een kopie van de overeenkomst retour.

  Dankzij uw donaties...

  • Dankzij de giften van onze donateurs financieren we onderzoeken die stuk voor stuk bijdragen aan betere zorg en meer aandacht voor kinderen (-18/18+) met ZEVMB en hun gezin. Want meer zichtbaarheid en aandacht geeft een betere kwaliteit van leven en goede zorg voor het hele gezin: dát is wat we willen. 

  Uw persoonlijk voordeel berekenen?

  Voor informatie over uw persoonlijke situatie, overlegt u het best even met uw notaris of belastingadviseur.

   

  Steun 2CU

  Help ons deze onzichtbare groep zichtbaar te maken!

  Contact

  Stuur 2CU een mail

  Wil je meer informatie over 2CU, ZEVMB of wil je weten wat 2CU voor jou kan betekenen?

  Neem geheel vrijblijvend, contact met ons op.

  Stichting Complex Care United 2CU
  • info@2cu.nu
  Contact