2CU Friends

 

Let's be Friends

Naast eenmalige giften is het ook mogelijk om 2CU voor langere tijd als goed doel te omarmen en steunen. Dit kan fiscale voordelen voor u met zich mee brengen.

Periodiek schenken?

Indien u voor een periode van minimaal vijf jaar een jaarlijks gelijkblijvende donatie doet en wij dit met u vastleggen in een schenkingsovereenkomst dan is uw gift volledig aftrekbaar. Omdat 2CU een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, is zij geen belasting verschuldigd over de ontvangen gift en kan het gehele bedrag voor ons goede doel worden aangewend. 

​Voorbeeld periodieke schenking van € 100 per jaar als 2CU Friend:

De heer Verstraten en Stichting 2CU zijn samen Schenkingsovereenkomst “Periodieke schenking in geld” overeengekomen. Het jaarlijks te schenken bedrag bedraagt € 100 per jaar. Na 5 jaar heeft hij in totaal € 500 geschonken die hij volledig af heeft mogen trekken van zijn inkomen. Als hij in de 42% schijf van de inkomstenbelasting valt, heeft hij gedurende deze 5 jaar € 210 teruggekregen. Voor zijn schenking van € 500 heeft hij netto dus slechts € 290 betaald ofwel netto € 58 per jaar. Zou hij in de 52% schijf vallen, dan bedraagt het belastingvoordeel zelfs € 260 waardoor hij slechts € 240 netto heeft betaald ofwel netto € 48 per jaar. Een periodieke schenking komt te vervallen bij overlijden van de schenker. Deze schenking gaat dus niet over op de erfgenamen.

​​Uw persoonlijk voordeel berekenen? Ga dan naar www.anbigift.nl/2cu

Notaris of belastingadviseur

Voor informatie over uw persoonlijke situatie, overlegt u het best even met uw notaris of belastingadviseur.

Let's be Friends

Steun 2CU

Help ons deze onzichtbare groep zichtbaar te maken!

Contact

Stuur 2CU een mail

Wil je meer informatie over 2CU, ZEVMB of wil je weten wat 2CU voor jou kan betekenen? 

Neem geheel vrijblijvend, contact met ons op.

Stichting Complex Care United 2CU
  • info@2cu.nu
Contact