Complex Care United

 

ANBI registratie

2CU is per datum oprichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Doelstelling

Op basis van haar statuten heeft de Stichting als doel het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, en meer in het bijzonder:

  1. het waarborgen van kwaliteit van leven van mensen met ernstige verstandelijke, lichamelijke en met elkaar interfererende complexe handicaps, ofwel Zeer Ernstig Verstandelijk en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB), en hun gezin, door het bieden van ondersteuning in financiële zin en anderszins;
  2. het stimuleren van onderzoek en kennisdeling ten behoeve van ZEVMB en het bijdragen aan innovatie op het gebied van hulpmiddelen en zorg ten behoeve van mensen met ZEVMB;
  3. het verrichten van al wat met het onder (a) en (b) genoemde in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van 2CU komen overeen. De statutaire doelstelling van de Stichting is hierbij leidend. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend.

ANBI registratie

Ons doel om de kwaliteit van leven van mensen met ZEVMB èn hun gezin te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren willen we bereiken door ons te richten op vier aandachtsgebieden:

  • Gezin & omgeving
  • Wetenschap & kennisdeling
  • Gezondheidszorg
  • Overheid & maatschappij

Wij richten ons hierbij niet alleen op de persoon met ZEVMB en zijn directe omgeving, maar juist ook op de mensen en partijen die met hen te maken hebben. Dit betekent dat wij zowel ‘van binnenuit’ (het gezin), als ‘van buitenaf’ (de maatschappij) ons doel willen bereiken.

De strategie en het beleid om de ambities van 2CU te realiseren staan uitgebreid beschreven in het jaarverslag.

Steun 2CU

Help ons deze onzichtbare groep zichtbaar te maken!

Contact

Stuur 2CU een mail

Wil je meer informatie over 2CU, ZEVMB of wil je weten wat 2CU voor jou kan betekenen?

Neem geheel vrijblijvend, contact met ons op.

Stichting Complex Care United 2CU
  • info@2cu.nu
Contact