Missie en Visie

De Stichting

Stichting Complex Care United (afgekort 2CU: "to see you") richt zich op alle mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB) en hun directe omgeving. Met aandacht en ondersteuning wil 2CU het leven van ZEVMB en hun gezin waar mogelijk verbeteren en de kwaliteit waarborgen. Niet alleen thuis, maar ook in het ziekenhuis, de instellingen of in een initiatief. 

 

2CU helpt door te doen en door mankracht in te zetten op die plekken waar dat nodig is en kennis te delen waar mogelijk. Ook stimuleert zij onderzoek naar ZEVMB en moedigt de wetenschap en maatschappij aan om tot creatieve en vernieuwende oplossingen te komen voor deze onzichtbare en kwetsbare doelgroep.  2CU kijkt niet naar leeftijd, diagnose of onderliggende oorzaak van de beperkingen, maar naar de situatie van ieder kind afzonderlijk en de impact hiervan op hun omgeving. Dit maakt 2CU uniek, net zoals elke ZEVMB-er dat is!

Zichtbaarheid

2CU vindt het ingewikkeld om keer op keer te moeten constateren dat mensen met ZEVMB niet worden gezien. Niet alleen in onze samenleving, maar ook in de politiek, de zorginstellingen, de ziekenhuizen en dagbestedingscentra. Juist die plekken die tot doel hebben om goed voor deze kwetsbare groep mensen te zorgen. Door de complexiteit van de zorgbehoefte en de geestelijke, lichamelijke en communicatieve beperkingen wordt de ZEVMB-er vaak over het hoofd gezien of zelfs vergeten en daardoor ook niet meegenomen in besluitvorming, onderzoek en zorgverlening.

 

Aandacht

2CU heeft als doel ZEVMB en hun gezin onder de aandacht te brengen van een ieder en in het bijzonder degenen die het verschil voor deze groep kunnen maken! Gezinnen met een ZEVMB kind en volwassenen met een ZEVMB broer of zus staan er vaak alleen voor en moeten dagelijks strijden voor een zo goed mogelijk leven. Hiervoor is het noodzakelijk om te investeren in onderzoek en de ontwikkeling van zorg, hulpmiddelen en passend (politiek)beleid.

 

Steun

Door zichtbaarheid, aandacht en steun, wil 2CU een beter leven realiseren voor ZEVMB en hun gezin. Wij vragen uw steun om ons doel te realiseren! Help ons een vuist te maken en ZEVMB een gezicht te geven. Dit kan als donateur, vanuit een fonds, door een (persoonlijke) actie of als vrijwilliger. Wil je meer weten? Klik dan hier

 

 

Jaarverslag >>

With your help we hope to make the world see them !!

© Copyright 2016 Complex Care United. Alle rechten voorbehouden

Contact gegevens:

Stichting Complex Care United - 2CU

Sweelinckplein 28

2517 GN Den Haag

info@2cu.nu

Uw donatie is welkom op: 

NL 95 RABO 0310 7283 39

t.n.v. Stichting Complex  Care United

BIC :RABONL2U

KvK: 65791789