Raad van Advies

Stichting 2CU wil de kwaliteit van leven thuis of in het ziekenhuis, in een instelling of een initiatief en de bijbehorende zorgverlening, verbeteren en waarborgen. Dit kan onder andere door het aanmoedigen en ondersteunen van onderzoek en innovatie en het delen van kennis. Daarbij beperkt de Stichting zich niet tot de onderliggende oorzaak van ZEVMB, maar kijkt naar het individu en de zorgvragen. Daarin is 2CU uniek, net zoals elke ZEVMB dat is!

Om ons te ondersteunen in onze missie wordt 2CU gesteund door een raad van advies. Zij voorzien ons gevraagd en ongevraagd van advies vanuit hun eigen expertise en voelen zich nauw betrokken bij de thematiek van 2CU. Zij vergaderen ongeveer vier keer per jaar. Wij zijn enorm verheugd ze hier aan u voor te stellen!

Anna Maria Flier

 

Ik ben Anna Maria Flier en werk al geruime tijd in de langdurige zorg. De gehandicaptenzorg heeft mijn bijzondere aandacht en ik draag graag mijn steentje bij om het leven voor deze groep wat leuker te maken.

 

  • Waarom heb jij „JA” gezegd tegen 2CU?

Ik ben zelf moeder van twee jonge jongens en geniet iedere dag van hoe ze kunnen en mogen leren en ontdekken, zonder beperkingen. Ik wil graag mijn tijd en kennis inzetten voor gezinnen waar dat niet vanzelfsprekend is. Sterker nog, waar gewoon leven al een uitdaging op zich is en het iedere dag een ingewikkelde puzzel is om zorg, werk en gezin te organiseren.

  • Op welke wijze hoop jij invulling te kunnen geven aan je adviseurschap?

Vanuit mijn vak heb ik kennis van de wet- en regelgeving en ik weet van binnen uit hoe het zorgsysteem werkt. Ik zou graag mijn bijdrage willen leveren om waar het systeem knelt te werken aan oplossingen waardoor de vraag bovenaan staat en niet het aanbod. Ik ben tot op het bot gemotiveerd om het leven

een beetje een beetje leuker te maken, als het moet in kleine stapjes.

“Pas als jij een gezamenlijk idee of probleem deelt, dan kunnen mensen  daarop aanhaken en weet je echt wat je aan je netwerk hebt.”
– Anna Maria Flier

Reinier Kleipool

Ik ben Reinier Kleipool en als partner werkzaam binnen de ondernemingsrechtpraktijk van De Brauw Blackstone Westbroek N.V. In die rol adviseer ik organisaties over corporate governance vraagstukken en fusies en overnames.

 

Waarom heb jij „JA” gezegd tegen 2CU?

2CU is een fantastisch initiatief van ouders van kinderen met een zeer ernstige meervoudige beperking. Ik maak van dichtbij mee hoe groot de impact op een gezin is van een kind met een zeer ernstige meervoudige beperking. En wat de waarde van goede zorg en de zekerheid daarover is. Ik wil de ouders, kinderen en andere betrokkenen graag ondersteunen en ik hoop op deze manier mijn steentje bij te dragen.

 

Op welke wijze hoop jij invulling te kunnen geven aan je adviseurschap?

Door de stichting met raad en daad bij te staan en als klankbord te fungeren. Vanuit allerlei invalshoeken. Ik ben super enthousiast en gemotiveerd om met alle betrokken 2CU tot een bestendig succes te maken.

© Copyright 2016 Complex Care United. Alle rechten voorbehouden

Contact gegevens:

Stichting Complex Care United - 2CU

Sweelinckplein 28

2517 GN Den Haag

info@2cu.nu

Uw donatie is welkom op: 

NL 95 RABO 0310 7283 39

t.n.v. Stichting Complex  Care United

BIC :RABONL2U

KvK: 65791789