Toelichtingen SP

 

1)     Gezinnen met een (volwassen) kind met ZEVMB zijn enorm afhankelijk van goede gekwalificeerde en beschikbare zorgprofessionals. Gaat uw partij zich inzetten voor meer geschikte professionele dagbestedingsplekken voor het leveren van hoog complexe zorg voor mensen met ZEVMB?

Ja, daar gaan wij ons voor inzetten

Toelichting:

Als SP hebben we ons altijd ingezet voor het behoud van goede dagbesteding en hebben we ons als partij altijd verzet tegen eventuele verdere verschraling van deze voorziening. Goede dagbesteding ontlast namelijk gezinnen en biedt meerwaarde doordat het bijvoorbeeld structuur aan de dag geeft.

 

2)     Volwassen kinderen met ZEVMB blijven vaak tot ver na hun 18e verjaardag thuis wonen. De reden hiervoor is dat er geen geschikte woonvoorzieningen zijn die de intensieve, hoog complexe zorg voor mensen met ZEVMB kunnen leveren. En de wachtlijsten voor de plekken die wel geschikt zijn, zijn soms jaren lang. Gaat uw partij zich inzetten voor het creëren van nieuwe woonvoorzieningen waar mensen met ZEVMB terecht kunnen?

Ja, daar gaan wij ons voor inzetten

Toelichting:

Door ontoereikende tarieven zijn er steeds minder geschikte woonvoorzieningen die een plek bieden aan cliënten met een intensieve zorgvraag en hierdoor nemen de wachtlijsten toe. Als SP zetten we ons in voor toereikende tarieven om zo het aantal woonvoorzieningen voor deze groep weer te stimuleren.

 

3)     De intensieve zorg voor (volwassen) kinderen met ZEVMB gaat 24/7 door. Onder andere door het grote tekort aan gekwalificeerde verpleegkundige zorg, komt een groot deel van deze zorg op de schouders van ouders. Ouders offeren daar vaak hun carrières voor op. Ze doen dezelfde werkzaamheden als verpleegkundigen en werken 24/7. Voor dit werk betalen ze zichzelf uit via het PGB. Het moment dat hun kind komt te overlijden, vervalt het inkomen van PGB. Zij moeten dus op het meest kwetsbare moment in hun leven op zoek naar een baan. Vindt uw partij dat ouders recht hebben op een financieel vangnet na het overlijden van hun kind en bent u bereid om zich in te gaan zetten om dit mogelijk te maken?

Ja wij vinden dat ouders recht hebben op een financieel vangnet en wij gaan ons daar ook voor inzetten

Toelichting:

Als SP bouwen we aan een samenleving die voor iedereen bestaanszekerheid biedt. Een financieel vangnet voor deze ouders valt daar ook onder.

 

4)     De ombuigingslijst is een lijst die wordt gebruikt om tot mogelijke bezuinigingen of veranderingen in het beleid te komen. Eén van de punten die in deze lijst staat is de  suggestie dat het informele zorg tarief in PGB verlaagd moet worden naar €17,50. (dat is -24%) Bent u het daarmee eens?

Nee, dat vinden wij geen goede suggestie 

Toelichting:

Voor mantelzorgers dient het pgb vaak als inkomensondersteuning, omdat ze door het verlenen van zorg minder kunnen werken. Deze verlaging zal ertoe leiden dat mantelzorgers die veel tijd kwijt zijn aan ondersteuning financieel in een lastige positie terecht kunnen komen. Als SP vinden we deze situatie onwenselijk.

 

5)     In deze zelfde ombuigingslijst staat tevens de suggestie dat de WLZ een voorziening zou moeten worden. Zodat zorg op maat geleverd kan worden en dat rekening gehouden moet worden met het sociale netwerk en mantelzorg. Het sociale netwerk wordt dan meegewogen bij de toekenning van de indicatiestelling door het CIZ. Het doel daarvan is om minder mensen tot de WLZ toe te laten en mantelzorgers meer onbetaalde zorg te laten leveren.

Vindt u dat bovenstaande ook geldt voor mensen met ZEVMB?

Nee, wij zijn het niet eens met deze suggestie

Toelichting:

We zien nu al dat bepaalde gemeenten hulp niet toekennen op basis van het sociale netwerk, waarbij bijvoorbeeld als reden voor afwijzing de aanwezigheid van een partner genoemd wordt. Met zulke maatregelen ligt overbelasting van mantelzorgers op de loer. In plaats daarvan pleiten we voor betere ondersteuning van mantelzorgers in plaats van allerlei barrières opwerpen.

 

6)     April 2023 heeft het kabinet het besluit genomen dat er een regeling komt voor de actieve levensbeëindiging voor ernstig zieke kinderen van 1 tot 12 jaar, die ernstig en uitzichtloos lijden. Was uw partij het hiermee eens en gaat uw partij zich inzetten om deze regeling zo snel en zo goed mogelijk in te voeren?

Ja onze partij vindt het een goede zaak dat deze regeling er komt voor ernstig zieke kinderen van 1 tot 12 jaar

Toelichting:

In 2022 hebben we gepleit voor de mogelijkheid voor levensbeëindiging van kinderen van 1 tot 12 jaar die ongeneeslijk ziek zijn en die uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Wij staan dan ook achter de huidige regeling. Tegelijkertijd pleiten we ervoor dat deze vorm van levensbeëindiging uiteindelijk vast komt te liggen in een formele wet. Eén van de redenen hiervoor is dat met de huidige regeling de arts die aan de zorgvuldigheidseisen heeft voldaan niet automatisch niet strafbaar is. Dit zorgt o.a. voor een bepaalde huiverigheid bij artsen om deze regeling toe te passen. Om dit te wijzigen is een formele wettelijke wijziging nodig.

 

7)     Eind 2022 werden o.a. veel mensen met ZEVMB getroffen door tekorten aan verschillende medicatie. Ook merken veel ouders/ verzorgers van een (volwassen) kind met ZEVMB dat veel medicatie uit het basispakket gehaald wordt. Medicatie die mensen nodig hebben en die bij het niet geven direct de kwaliteit van leven aantast.
Gaat uw partij zich inzetten om deze onwenselijke situatie te voorkomen?

Ja onze partij gaat zich inzetten om deze onwenselijke situatie te voorkomen

Toelichting:

De SP heeft zich de afgelopen jaren vaak ingezet om de geneesmiddelentekorten aan te pakken. Die willen wij bijvoorbeeld aanpakken door geneesmiddelen vaker in Nederland te produceren en grotere voorraden aan te houden. Daarnaast zijn wij tegen het steeds verder uitkleden van het basispakket. Alle zorg die medisch noodzakelijk is zou gewoon vergoed moeten worden.

 

8)     De transitie van 18- naar 18+ jaar is voor ouders/ verzorgers van een kind met EMB of ZEVMB een ware nachtmerrie. Naast de enorme hoeveelheid zaken die er administratief geregeld moeten worden, verandert ook de hele zorg. Alle kinderartsen/ specialisten moeten hun 18 jaar zorg overdragen aan een volwassenarts. Bij ziekenhuisopnames mogen ouders hun kind alleen nog maar bezoeken tijdens bezoektijden en er kan niet meer 's nachts geslapen worden naast het kind. Maar wie vertaalt de grimassen en klanken die het kind maakt, naar woorden als de ouders er niet bij zijn. Gelukkig is hier door veel stichtingen en verenigingen aandacht voor. Gaat uw partij zich inzetten om deze overgang van 18- naar 18+ zorg te verbeteren?

Ja onze partij is zich bewust van deze lastige overgang en gaat zich inzetten om deze te verbeteren

Toelichting:

Als SP zijn we inderdaad bewust van de lastige overgang en willen we dat deze verbeterd wordt.

 

 

 

Steun 2CU

Help ons deze onzichtbare groep zichtbaar te maken!

Contact

Stuur 2CU een mail

Wil je meer informatie over 2CU, ZEVMB of wil je weten wat 2CU voor jou kan betekenen?

Neem geheel vrijblijvend, contact met ons op.

Stichting Complex Care United 2CU
  • info@2cu.nu
Contact