2CU Friend

Naast eenmalige giften is het ook mogelijk om 2CU voor langere tijd als goed doel te omarmen en steunen. Dit kan fiscale voordelen voor u met zich mee brengen. Voor meer informatie zie www.anbigift.nl/2cu

 

2CU Friend

Door 2CU Friend te worden kunt u voor ten minste vijf achtereenvolgende jaren onze stichting steunen. Deze duurzame relatie geeft ons de kans om nog meer te doen. Natuurlijk krijgt u hier ook wat voor terug. Elk jaar nodigt 2CU haar ‘Friends’ uit voor een bijzonder en onvergetelijk evenement om hen te bedanken voor alle hulp en steun die wij het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen.

Draagt u 2CU een warm hart toe? Wordt dan nu 2CU Friend en steun ons op een fiscaal voordelige manier door middel van een jaarlijkse schenking van minimaal 100 euro. Indien gewenst kunnen onze Friends met (bedrijfs)naam of logo vermeld worden op onze website en bij evenementen.

 

Periodiek schenken

Indien u voor een periode van minimaal vijf jaar een jaarlijks gelijkblijvende donatie doet en wij dit met u vastleggen in een schenkingsovereenkomst dan is uw gift volledig aftrekbaar. Omdat 2CU een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, is zij geen belasting verschuldigd over de ontvangen gift en kan het gehele bedrag voor ons goede doel worden aangewend. 

 

Hoe doet u mee?

Stuur ons uw contactgegevens middels dit formulier dan sturen wij u een bevestiging en aanvullende informatie.

Voorbeeld periodieke schenking van € 100 per jaar als 2CU Friend:

De heer Verstraten en Stichting 2CU zijn samen Schenkingsovereenkomst “Periodieke schenking in geld” overeengekomen. Het jaarlijks te schenken bedrag bedraagt € 100 per jaar. Na 5 jaar heeft hij in totaal € 500 geschonken die hij volledig af heeft mogen trekken van zijn inkomen. Als hij in de 42% schijf van de inkomstenbelasting valt, heeft hij gedurende deze 5 jaar € 210 teruggekregen. Voor zijn schenking van € 500 heeft hij netto dus slechts € 290 betaald ofwel netto € 58 per jaar. Zou hij in de 52% schijf vallen, dan bedraagt het belastingvoordeel zelfs € 260 waardoor hij slechts € 240 netto heeft betaald ofwel netto € 48 per jaar. Een periodieke schenking komt te vervallen bij overlijden van de schenker. Deze schenking gaat dus niet over op de erfgenamen.

​Uw persoonlijk voordeel berekenen? Ga dan naar www.anbigift.nl/2cu

 

Notaris of belastingadviseur

Voor informatie over uw persoonlijke situatie, overlegt u het best even met uw notaris of belastingadviseur.

© Copyright 2016 Complex Care United. Alle rechten voorbehouden

Contact gegevens:

Stichting Complex Care United - 2CU

Sweelinckplein 28

2517 GN Den Haag

info@2cu.nu

Uw donatie is welkom op: 

NL 95 RABO 0310 7283 39

t.n.v. Stichting Complex  Care United

BIC :RABONL2U

KvK: 65791789