Hulpmiddelen

02-05-2021

 

Verschillende wetten

Zorg dat er in de komende kabinetsperiode voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking één wettelijke regeling komt voor hulpmiddelen en woningaanpassing.

Mensen met een complexe zorgvraag en hun naasten hebben vaak te maken met meerdere wetten en regelingen om hun leven op de rails te krijgen. Voor mensen met ZEVMB en hun naasten gaat het over een optelsom van zorg, ondersteuning en opvang voor het kind (18-/18+) met ZEVMB, maar ook over werk, inkomen, wonen, vrije tijd en mobiliteit van het hele gezin. De impact op het hele gezin is enorm. Een visie op de diversiteit van de zorgvragers en een integrale aanpak voor zorg, participatie, hulpmiddelen en woningaanpassing ontbreekt. De beleidsvrijheid die gemeenten hebben en de financiële tekorten op het sociaal domein dragen niet bij aan het realiseren van één integrale aanpak.

Verbeteraanpak

In 2020 zijn er afspraken gemaakt tussen VWS, VNG, leveranciers, over de verbetering van de toegang, levering en service van hulpmiddelen. Met als doel dat mensen om wie het gaat merkbare verbetering ervaren. Op 10 juni worden de verbetervoorstellen en convenanten van VWS, VNG, zorgverzekeraars, leveranciers, beroepsbeoefenaren en PG-organisaties gepresenteerd. Recent heeft de Minister een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang rondom de verbeteraanpak. En hoewel de PG-organisaties en ervaringsdeskundigen nauw zijn betrokken bij deze verbeteraanpak binnen de Wmo vindt Ieder(in) dat er meer nodig is. De uitzending van Radar laat zien dat het nog altijd niet in alle gemeenten goed geregeld is.

    

Oproep aan formateur

Stichting Complex Care United (2CU) doet samen met Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland, KansPlus, CP Nederland, Per Saldo, LOC, ALS Patients Connected, EMB Nederland, Wij Staan Op! en MantelzorgNL een dringende oproep aan de formateur en de Kamer

Realiseer in de komende kabinetsperiode meer voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking:

 • Voor de korte termijn pleiten we voor het doorgaan met het ‘Actieplan verbetering verstrekking hulpmiddelen’ en voor het opzetten van een meerjarig uitvoeringsprogramma. Dit programma zorgt er voor dat betrokken partijen goed kunnen werken met de nieuwe convenanten. En het zorgt ervoor dat voor alle gebruikers in alle gemeenten een merkbare verbetering in toegang, service en levering van hulpmiddelen optreedt.
 • Voor de middellange termijn vragen we om deze kabinetsperiode te starten met het werken aan één wettelijke regeling voor hulpmiddelen en woningaanpassing. Dit moet leiden tot een verbetering van de huidige ingewikkelde uitvoeringspraktijk bij complexe hulpvragen en de versteviging van de positie van patiënten(-organisaties) bij dit wetgevingsproces.
 • Tot slot vragen we voor de lange termijn om samen met patiënten(-organisaties) een toekomstvisie op sociale participatie, zelfredzaamheid en zorg te ontwikkelen, waarin het vertrekpunt ‘van mens naar systeem’ is en niet andersom.

Lees via onderstaande link de brief aan de formateur

Oproep aan formateur

Andere artikelen

 • 2CU Fonkeldag
  2CU Fonkeldag 08-05-2024

  Zondag 5 mei organiseerde 2CU de eerste ZEVMB Fonkeldag van 2024. En het was weer een fantastische dag.

  Lees meer
 • Bloesemdag Sterrengezinnen
  Bloesemdag Sterrengezinnen 21-04-2024

  Zaterdag 20 april hadden we onze eerste 2CU Bloesemdag in het Luierpark in Almere, om het leven van onze overleden ZEVMB kinderen te 'vieren'. Een fijne middag voor het hele gezin om samen te zijn en mooie herinneringen te delen.

  Lees meer
 • Symposium Tacit Knowledge
  Symposium Tacit Knowledge 18-04-2024

  Donderdag 18 april werden de uitkomsten van het onderzoeksproject over Tacit Knowledge bij mensen met ZEVMB gepresenteerd in een zeer goed bezocht symposium.

  Lees meer
watermark

Steun 2CU

Help ons deze onzichtbare groep zichtbaar te maken!

Contact

Stuur 2CU een mail

Wil je meer informatie over 2CU, ZEVMB of wil je weten wat 2CU voor jou kan betekenen?

Neem geheel vrijblijvend, contact met ons op.

Stichting Complex Care United 2CU
 • info@2cu.nu
Contact