#WijzienjeWel

 

Passende zorg en ondersteuning

De werkgroep "Wij zien je wel" is het antwoord op de #ikziejewel actie die door alle aandacht van KASSA op gang kwam en door zovelen is omarmd. 

Van #ikziejewel naar #WijzienjeWel

De werkgroep "Wij zien je Wel" is het antwoord op de #ikziejewel actie die door alle aandacht van BNN VARA Kassa op gang kwam en door zovelen is omarmd. 

Met de overhandiging van het Pamflet heeft 2CU een plan overhandigd aan toenmalig Staatssecretaris Van Rijn. Daarin stond beschreven hoe de zorg voor mensen met ZEVMB van onderaf, met ouders en zorgverleners door knelpunten in de zorg op te halen, onvlecht en beetgepakt kan worden om op te lossen. Niet alleen om de groep kinderen met ZEVMB (18-/18+) en hun gezinnen beter te 'zien' en ondersteunen in de zware opgave die ze hebben. Maar ook om te tonen dat een andere aanpak, waarbij het betrekken van ouderexperts een grote rol speelt, hele waardevolle oplossingen kan brengen die goed aansluiten bij de individuele zorgvragen van het kind en het gezin.

Wij zien je Wel is medio 2017 gestart met de ambitie om (i) een impuls te geven aan de kwaliteit van leven van mensen met ZEVMB en hun gezinnen, door duurzame en passende ondersteuning mogelijk te maken en deze te borgen en (ii) de organisatie van de zorg te vereenvoudigen, zodat ouders weer ouder kunnen zijn en zowel ouders als brusjes voldoende ruimte ervaren voor een goede maatschappelijke participatie.

Zowel Vanessa als Sarike zijn gevraagd om op persoonlijke titel als ervaringsdeskundigen deel te nemen aan de werkgroep.

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om naast ouders en verzorgers, een ieder die op enige wijze te maken heeft met de zorg voor mensen met ZEVMB, op te roepen zich vooral aan te melden bij de werkgroep om daar de ontwikkelingen van de werkgroep te volgen en ervaringen te delen.

Alleen samen kunnen wij het verschil maken!

Passende zorg en ondersteuning

Hoe het allemaal begon

"Ouders van zwaar beperkte kinderen luiden de noodklok. Help deze onzichtbare groep zichtbaar te maken".

Vara KASSA

 

Steun 2CU

Help ons deze onzichtbare groep zichtbaar te maken!

Contact

Stuur 2CU een mail

Wil je meer informatie over 2CU, ZEVMB of wil je weten wat 2CU voor jou kan betekenen?

Neem geheel vrijblijvend, contact met ons op.

Stichting Complex Care United 2CU
  • info@2cu.nu
Contact